جهت پیوستن به تیم فایت باکس فرم زیر را تکمیل کنید

icebox

دانستن مقدار کمی زبان انگلیسی در استخدام بسیار موثر است

عنوان شغلی:
پذیرش
مربی رزمی
طراح گرافیک

فایل رزومه: